Kontakt: email tel. 549 255 017

Výuková, přednášková a supervizní činnost

Stovky přednášek pro školy, instituce, manažery, rodiče, učitele, asistentky, sociální pracovnice, lékaře, zdravotní sestry, psychologie pro taneční mistry, pro osvětové pracovníky atd.

1970 - 1971 Zvědavá kamera – televizní škola rodičů. Dále donedávna občasná publicistická vystoupení. Mj. např. v pořadu Ta naše povaha česká.

Od roku 1985 dodnes vedení desítek kursů asertivity – základní a vyšší stupeň např. pro manažery, učitele, lékaře, zdravotní sestry, klienty manželské poradny, studenty různých oborů, zaměstnance různých profesí setkávajících se s klienty.

Od roku 1990 dodnes pravidelná psychologická poradenská rubrika v pořadu Apetýt Českého rozhlasu Brno. Zde od roku 1971 např. spolupráce s pořadem Hovoříme s rodiči o psychologii dítěte, Mikrofórum, Domino, Rozhlasový kurs asertivity, Rozhlasový kurs transakční analýzy.

Od roku 1991 dodnes externě vyučuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity předmět Manželské poradenství a předmět Výcvik komunikace s prvky asertivity. Učím i na Fakultě sociálních studií MU předmět Práce s klienty. 1993 - 2010 supervizor Asociace manželských a rodinných poradců