Kontakt: email tel. 549 255 017

Vzdělání

 • Odborná psychologie - ukončena 1969 na UJEP Brno. Oponent diplomové práce prof. R. Konečný.
 • PhDr. 1971 - UP Olomouc. Oponent disertační práce prof. Homola.
 • Kurs hypnózy a autogenního tréninku (Kroměříž 1972, prof. S. Kratochvíl).
 • Postgraduál poradenské psychologie (4 semestry), oponent závěrečné práce prof. Z. Matějček Universita Karlova Praha 1976-8.
 • Kurs rodinné diagnostiky a terapie ILF (prof. Langmeier) Praha 1979.
 • Psychoterapeutický výcvik (7 let) tzv. SUR (Skála, Rubeš, Urban), 1971-1978.
 • Kurs discentní psychoterapie (Nitra – Kynek prof. O. Kondáš) 1977.
 • Kurs výcviku supervizorů v manželském a rodinném poradenství AMRP Praha 1993.
 • Kurs systemické terapie. Kurt Ludewig Praha 1994.
 • Aikido – strategie psychoterapie. Institut pro integrativní psychoterapii a poradenství Olomouc 1996.
 • Průběžně řada dalších školení a výcviků v rámci systematického vzdělávání v manželském a rodinném poradenství.
 • Stáž: Centrum rodinné terapie (prim. P. Boš) Dubí u Teplic.