Kontakt: email tel. 549 255 017

Průběh praxe

V manželském a rodinném poradenství působím od roku 1977 dodnes.

1989 - 2012
Manželská a rodinná poradna Brno – psycholog, vedoucí oddělení, vedoucí pracoviště Táborská 198, Brno.
1990 - 1993
Soukromá psychologická písemná poradna - odpovědi na dopisy s problémy klientů. Tj. postup coby předchůdce dnešního internetového poradenství.
1990 - 2004
Soudní znalec KS Brno – psychologie dětí i dospělých. Zaměření na spory o svěření dítěte po rozvodu. Na závěr činnost oceněna písemným poděkováním předsedy Krajského soudu.
1979 - 1989
Krajská manželská a předmanželská poradna Brno – psycholog náhradní rodinná péče, partnerské konflikty, problémy zprostředkovaného seznamování.
1977 - 1998
Manželská poradna MÚNZ Brno – externí vedoucí poradny.

Supervizní činnost

Mimo řadu individuálních supervizí:
od roku 1995 dodnes
Manželská poradna Znojmo
2O12 - 2O13
Podané ruce Blansko
2013 - 2015
OSPOD Krajského úřadu Brno + OSPOD Krajského úřadu Zlín (Uherský Brod) projekt EU - Edukací ke kvaltě

Jiné oblasti poradenství

1992 - 1996
Uprchlický tábor Zastávka – externí psycholog.
1974 - 1979
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Brno – psycholog výchovné obtíže s dospívajícími.
1968 - 1974
Psychologická výchovná klinika Brno – psycholog - výchovné obtíže s dětmi. V této době jsem hostoval i v Okresní pedagogicko-psychologické poradně Uherské Hradiště, OPPP ve Žďáře nad Sázavou a externě vedl OPPP v tehdejším Gottwaldově.