Kontakt: email tel. 549 255 017

Práce s klienty

Knihy, vydané v Gradě, Portálu a v Albatros Media informují mj. o mém pojetí práce s klienty.

Další knižní publikace

Např. v nakladatelství Motto Praha, Psychodiagnostika Bratislava, ERA group Brno, JOTA Brno, Doplněk Brno. Moravskoslezský kruh Brno Knihy „Sám sobě psychologem“, „Asertivně do života“ a „Sám sobě dítětem, dospělým a rodičem“ napsané společně s dr.Věrou Capponi byly v překladu vydány v Rusku a v Bulharsku. Dále jsem publikoval stovky článků na obdobná témata v odborných i popularizujících  časopisech.

Namátkou např. periodika:

Deníky:

  • MF Dnes,
  • Rovnost,
  • Lidové Noviny,
  • Svobodné slovo,
  • Lidová demokracie,
  • Zemědělské noviny a další.

Některé články vydány i v překladu - mnohé slovensky, několik v polštině. Jeden text v maďarštině. Na vědeckých konferencích jsem přednesl 28 odborných sdělení.