Kontakt: email tel. 549 255 017

Platba zde obvykle paušálem nebo předem na účet. V situaci, kdy hrozí komplikace z prodlení, možná platba i dodatečně. Platba v hotovosti s písemným potvrzením i převodem na účet. Lze vystavit fakturu. Do Elektronické evidence tržeb se zapojuji od 1. března 2018.

Účet č. 192457610/0600

Záruka

Pokud klient netrvá na určité hodině (ta může již být obsazena) a přizpůsobí se možnostem, zaručuji konsultaci, pokud si tak jmenovaný přeje do 24 hodin po objednání. Pokud se tak nestane pro moji zaneprázdněnost, účtuji konsultaci do 48 hod poloviční taxou. Po nedobrovolném čekání více než 48 hod, konzultuji zdarma. V ČR neznám psychologické pracoviště nabízející podobnou záruku.

Konzultace:

Typ Cena
Poradenský rozhovor, první a druhé setkání jednotlivce nebo partnerského páru 500 Kč za započatou hodinu
Třetí konzultace a další 500 Kč za započatou hodinu
Při další spolupráci po dohodě paušál s výraznou slevou.  
Jednorázová konzultace telefonická nebo e-mailem 500 Kč za započatou hodinu
10 konzultací přes telefon nebo e-mailem 2000 Kč
Nácvik relaxačních technik (např. šest sezení autogenní trénink) 1000 kč
Individuální kurs asertivity 6 sezení 1000 kč
Manuál k výcviku autogenního tréninku i k nácviku asertivity pro klienty zdarma
Skupinové kursy asertivity dle počtu účastníků a sezení - lze zajistit v prostorách zájemců nebo v salonku či ve sklepení kavárny Soma. obdobné finanční relace jako výše
Psychologické posouzení metodologie znaleckého posudku běžná cena dle rozsahu 5000 - 15 000 Kč. Je-li bez chyb - posouzení zdarma.
Ze sociálních důvodů možná sleva plně respektující finanční možnosti klienta. Ojediněle i zdarma.

Přednášky:

Typ Cena
asertivita, mezilidské vztahy, osobní problémy např. vyhoření, workoholismus, jednání se zvláštními osobnostmi atd. dle náročnosti, orientačně jako konzultace

Slevy:

Typ Cena
Poradenství s osobami na rodičovské dovolené, se studenty, s ženami v domácnosti, samoživitelkami, s nezaměstnanými či důchodci, pokud jsou v přijatelné finanční kondici první návštěva 300 Kč za první hodinu, další započatá hodina zdarma
  Od druhé konzultace honorář 100 Kč za konzultaci
  Možná je i jiná dohoda dle možností klienta. Neodmítnu konzultaci jen pro nedostatek peněz u klienta.
Všechny osoby ve výrazné finanční tísni - tíseň není třeba dokládat. poradenství zdarma
Mimořádná sleva pro klienty Manželské a rodinné poradny Táborská 198 Brno, s nimiž jsem v minulosti dlouhodoběji pracoval honorář dle dohody a jejich možností, tj. nižší než uváděný výše